Të flasësh për seks në shkollë fillore – brenda klasës së vetme ku mësohet edukata seksuale

Të flasësh për seks në shkollë fillore – brenda klasës së vetme ku mësohet edukata seksuale

Trina Zuka

Në krejt shkollat e Kosovës, vetëm në një prej tyre mësohet lënda e Edukatës Seksuale. Nacionale ishte në njërën nga orët e kësaj lënde që i mësohet nxënësve të klasës së nëntë. Ora po fillon.

1