18 ndotës me leje të shtetit "vrasin" 760 kosovarë në vit

18 ndotës me leje të shtetit "vrasin" 760 kosovarë në vit

Shkëlqim Beqiri

Gazetari Shkëlqim Beqiri flet për 18 kompanitë që ndotin ambientin me leje, dhe sesi 16 prej tyre as nuk i raportojnë shtetit për nivelin e ndotjes që shkaktojnë. Pse nuk ka inspektorë dhe pse nuk dënohen këto kompani që nuk raportojnë ndotjen? Si po i vret kjo ndotje nga 760 kosovarë në vit?

1