4 probleme në marrëdhënie që mund ta kenë zanafillën në fëmijërinë e herëshme

4 probleme në marrëdhënie që mund ta kenë zanafillën në fëmijërinë e herëshme

Shkëndije Berisha

Frika nga braktisja mund të rrjedhë nga humbjet e përjetuara gjatë fëmijërisë – vdekja e prindit ose ndonjë personi të dashur – por gjithashtu mund të rrjedhë nga keqtrajtimi gjatë fëmijërisë. Keqtrajtimi ose neglizhimi si fëmijë mund të jetë i vështirë për t'u identifikuar, veçanërisht nëse ky keqtrajtim nuk është fizik, por më shumë i një natyre emocionale. Zhvillimi i trurit, sipas këtij studimi që mban titull Child Welfare Information Gateway, është në fakt procesi i krijimit, forcimit dhe ‘zbehjes’ së lidhjeve mes neuroneve me të cilat kemi lindur. Këto lidhje quhen sinapse dhe ato organizojnë trurin duke formuar rrugë nervore që lidhin pjesë të ndryshme të trurit që drejtojnë gjithçka që ne bëjmë.

1