Abuzimi që prindërit u bëjnë fëmijëve është aq i rëndë sa s'do ta besoni

Abuzimi që prindërit u bëjnë fëmijëve është aq i rëndë sa s'do ta besoni

Shkëndije Berisha

Abuzimi në familje mund të përfshijë raste kur njëri prind e përdor fëmijën si ‘armë’ kundër prindit tjetër, gjë që e dëmton fëmijën në mënyra degraduese. Hulumtimi ka identifikuar se si zhvillohen këto dinamika dhe shqyrton dëmin. Ka afërsisht 5.7 milionë raste të abuzimit në familje në SHBA çdo vit, dhe në disa prej tyre, nënat dhe baballarët përdorin fëmijët për të manipuluar dhe dëmtuar prindin tjetër.

1