Autostopi, Gjurmët dhe rock-u i ditëve sotit - Podcast me bateristin Petrit Riza

Autostopi, Gjurmët dhe rock-u i ditëve sotit - Podcast me bateristin Petrit Riza

Arita Zhjeqi

Bateristi i grupit “Gjurmët”, Petrit Riza, na flet për pasionet e hershme dhe fillimet e karrierrës që lind nga grupi “Autostop”. Ai flet për sfidat e kushtet e punës, e se si lugët e drurit ishin istrumente të cilat prodhonin tinguj.  Riza tregon pse grupi “Gjurmët” nuk kanë mbajtur koncert që nga 2015. A do të mbajnë ndonjë koncert së shpejti? 

1