Çka pas protestave "S'po shkohet në shkollë"? - podcast me dy gjimnazistë

Çka pas protestave "S'po shkohet në shkollë"? - podcast me dy gjimnazistë

Gazeta Nacionale

 Podkasti edukativo-arsimor me temë “Pritshmëritë e nxënësve për arsim cilësor” merr shkas nga marshi i gjimnazistëve të Kosovës organizuar më 19 prill 2022 në 29 komuna të vendit. Nxënësit ngritën zërin kundër cilësisë së ulët të arsimit, kushteve të papërshtatshme për mësim, dhe kërkuan barazi dhe siguri në shkollë, si dhe t’u jepet fund ngacmimeve të ndryshme. Në bashkëbisedim rreth kësaj teme janë ftuar Denis Krasniqi, përfaqësues i Këshillit të Nxënësve të Kosovës (KNK), dhe Ditjon Fetahu nga organizata Kosovar Youth Council (KYC).

1