Çka shpërfaqin sharjet seksiste në Kosovë?

Çka shpërfaqin sharjet seksiste në Kosovë?

Burim Pacolli

Të sharat më të shumta lidhen me gratë, si njëmijë-e-një përdorimet apo variantet  e asaj e të sharës së lartpërmendur “ta q*fsha nënën/nanën”. Ka edhe të tilla që shprehin botëkuptime të stërlashta si “t’i q*fsha rob’t”. Kjo shpreh jo më pak se konceptimin se të gjithë anëtarët e familjes janë robër që sundohen nga i zoti i shtëpisë, që është burrë. Për më shumë dëgjojeni podcastin bazuar në tekstin me titullin: Ta q**sha babën: A duhet të ndërrohen sharjet seksiste në Kosovë

1