Analizë: ku buron homofobia e Duda Balje

Analizë: ku buron homofobia e Duda Balje

Vullnet Krasniqi

Deputetja që mbanë rekordin për shpenzime me karburante Duda Balje, përkundër faktit që qëndrimin e saj të bazuar mbi besimin fetar e kishte bërë të ditur para seancës së 16 marsit 2022, nuk u durua pa folur edhe në Kuvend. Kur merr një vendim bazuar në besimin fetar, çdo shpjegim tjetër për atë vendim, është një far harami në vete. Podcast Nacionale sjellë ekzaminimin e fjalimit të deputetës analizuar nga redaktori në Nacionale.com, 

1