Drejtoresha e shkollës që po kërcënohet veç pse e zbatoi ligjin?

Drejtoresha e shkollës që po kërcënohet veç pse e zbatoi ligjin?

Mentor Dinosha

1