Përbërja e re e Kuvendit të Serbisë, më radikale se ajo e kohës së Millosheviqit

Përbërja e re e Kuvendit të Serbisë, më radikale se ajo e kohës së Millosheviqit

Gazeta Nacionale

Mediumi boshnjak: Përbërja e re e Kuvendit të Serbisë, më radikale se ajo e kohës së Millosheviqit

1