Ma mirë mësimi online apo me shku n'shkollë?

Ma mirë mësimi online apo me shku n'shkollë?

Gazeta Nacionale

Secila pjesëmarrëse përfaqëson një nga palët kyçe të përfshira në sistemin arsimor dhe diskutojnë rreth temës: Nxënësit dhe pandemia: Përvoja mësimore virtuale karshi asaj në klasë.


Si përfaqësuese e nxënësve: Lisa Lohaj, nxënëse e klasës së 8-të, Shkolla “Model”, Prishtinë; 
Si përfaqësuese e mësimdhënësve: Arta Demolli, arsimtare e gjeografisë, Shkolla “Model”, Prishtinë; 
Si përfaqësuese e prindërve: Anita Plakolli, nënë, anëtare e kryesisë së Këshillit të Prindërve për Komunën e Prishtinës, Drejtoreshë për Zhvillim në organizatën Teach for Kosova (TFK);
Si eksperte e fushës së arsimit në distancë: Antigona Uka, Drejtoreshë Ekzekutive në Qendrën e Kosovës për Arsim në Distancë (Kosovo Center for Distance Education – KCDE).

1