<b></b> Parlamenti i BE-së dhe negociatorët e vendeve anëtare bien dakord për direktivën e pagës minimale

Parlamenti i BE-së dhe negociatorët e vendeve anëtare bien dakord për direktivën e pagës minimale

08.06.2022 10:20

Negociatorët nga Parlamenti i BE-së, qeveritë e shteteve anëtare dhe Komisioni i BE-së kanë rënë dakord për direktivën e pagës minimale, duke përcaktuar një kornizë për pagat minimale statutore adekuate aty ku ato ekzistojnë dhe duke i shtyrë shtetet anëtare të forcojnë negociatat kolektive.

Marrëveshja vjen më pak se gjysmë viti pas fillimit të bisedimeve.

"Nga kjo përpjekje grupore, punëtorët janë fituesit më të mëdhenj," u tha gazetarëve në një konferencë shtypi Agnes Jongerius, e cila ishte një nga negociatorët e Parlamentit të BE-së.

Teksti përfundimtar i direktivës për pagat minimale adekuate thotë se pagat minimale të rregulluara me ligj mund të konsiderohen të mjaftueshme nëse ato vendosen në një nivel prej të paktën 60% të pagës mesatare të një vendi ose 50% të mesatares.

Dennis Radtke, negociatori tjetër kryesor i Parlamentit të BE-së, përmendi se nivelet "nuk mund të vendoseshin me detyrim". Në vend të kësaj, tha ai, "ne po u japim një rekomandim shumë të qartë vendeve anëtare" se çfarë është paga minimale e drejtë.

Për më tepër, teksti përfundimtar i direktivës thotë se pagat minimale statutore duhet të përditësohen çdo dy vjet në një proces që përfshin punëdhënësit dhe sindikatat.

Megjithatë, kjo vlen vetëm për vendet që kanë një pagë minimale të rregulluar me ligj. “Shtetet anëtare, në të cilat formimi i pagave bëhet ekskluzivisht përmes marrëveshjeve kolektive, nuk janë të detyruara të vendosin një pagë minimale statutore,” tha Jongerius, duke u përpjekur të qetësojë frikën e disa shteteve anëtare që kanë frikë për modelin e tyre social.

Qeveria daneze dhe suedeze, në veçanti, kundërshtuan direktivën e BE-së pasi e konsideruan të padrejtë ndërhyrjen evropiane në atë që ata e perceptojnë si sisteme mirëfunksionale të organizimit dhe negocimit të marrëdhënieve midis punonjësve dhe kompanive.

Në Danimarkë dhe Suedi, pothuajse të gjitha aspektet e punës organizohen nëpërmjet negociatave kolektive ndërmjet organizatave të punëdhënësve dhe sindikatave.

Megjithëse të dy vendet e kundërshtojnë direktivën, mbulimi i tyre i lartë i negociatave kolektive shihet si një model për vendet e tjera të BE-së për t'u imituar. Kjo është arsyeja pse direktiva kërkon që të gjitha vendet anëtare të BE-së të synojnë mbulimin e marrëveshjeve kolektive prej të paktën 80%.

Vendet që nuk e arrijnë këtë nivel duhet të vendosin plane kombëtare veprimi për të rritur mbulimin e tyre të negociatave kolektive.

Për më tepër, direktiva synon të ndihmojë punëtorët të kenë akses adekuat ndaj marrëveshjeve kolektive dhe mbrojtjes së pagës minimale, për shembull, nëpërmjet kontrolleve nga inspektoriatet e punës, informacionit lehtësisht të aksesueshëm për mbrojtjen e pagës minimale dhe aftësisë së autoriteteve përmbarimore për të ndjekur punëdhënësit që nuk respektojnë kushtet.

Sipas Jongerius, direktiva do të çonte në rritje të konsiderueshme të pagës minimale në disa vende, si për shembull, në vendlidjen e saj, Holandën.

“Kjo do të thotë se paga jonë minimale do të rritet në 14 € në orë, ndërsa tani është midis 10 € dhe 11 €,” tha ajo.

Në fillim të këtij viti, qeveria dhe Parlamenti gjerman vendosën të rrisin pagën minimale në Gjermani nga 9,82 euro në orë në 12 euro deri në fund të vitit, që është rreth 60% e pagës mesatare.

Nëse marrëveshja pranohet nga shumica e qeverive të shteteve anëtare dhe nga Parlamenti Evropian në javët e ardhshme, shtetet anëtare do të kenë dy vjet kohë për ta inkorporuar direktivën në ligjin kombëtar.

Tjera nga autori:
1