Shkencëtarët gjithashtu shpresojnë të përdorin algoritme që njohin modelin për të hedhur dritë mbi komunikimet e kafshëve të tjera.

<b></b> Një rrjet nervor i krijuar tash vonë është në gjendje të përkthejë emocionet e derrave duke dëgjuar zërin e tyre

Një rrjet nervor i krijuar tash vonë është në gjendje të përkthejë emocionet e derrave duke dëgjuar zërin e tyre

26.04.2022 14:59

Mbase forma më e rëndomtë me të cilën njerëzit ‘bashkëveprojnë’ me derrat është përshuta. Edhe pse përshuta është e shijshme, mënyra se si ‘arrijmë’ deri te ajo –është për të të ardhur keq, pasi që derrat janë krijesa magjepsëse, shumë inteligjente dhe shfaqin një gamë të gjerë emocionesh.

Duke qenë kështu, shumë shkencëtarë janë të përkushtuar për të maksimizuar mirëqenien e këtyre kafshëve të zbutura – ndonëse ata jetojnë jetët e tyre nën menaxhimin e njeriut.

Për këtë qëllim, një ekip ndërkombëtar studiuesish ka trajnuar një rrjet nervor artificial për të njohur emocionet e derrave nga vokalizimi i tyre. Duke publikuar gjetjet e tyre në Raportet Shkencore, ekipi shpreson që me pak më shumë kujdes, mund të zhvillohet një sistem i automatizuar njohjeje për të monitoruar mirëqenien e derrave në mjediset e fermave industriale.

Puna e mëparshme ka zbuluar se vokalizimet e derrit mund të ndahen në britma dhe klithma me frekuencë të lartë, të cilat janë të përhapura në kontekste negative, dhe rënkime me frekuencë të ulët, të cilat dëgjohen rregullisht në kontekste neutrale ose pozitive.

Për shembull, një derr mund të ulërijë kur është i izoluar, duke luftuar apo kur është i befasuar. Ai po ashtu do të rënkojë kur të ribashkohet me një mik ose me një njeri të njohur.

Bazuar në këtë, studiuesit bënë një përpjekje të jashtëzakonshme për të regjistruar mijëra vokalizime nga qindra derra në mjedise dhe kontekste të ndryshme. Seti i tyre përfundimtar i të dhënave përfshinte 7411 regjistrime nga 411 derra, të marra nga një sërë situatash që mbulojnë të gjithë jetën e derrave të rritur komercialisht, duke përfshirë kur frenohen, tredhen, ushqehen me gji dhe grumbullohen.

"Ka dallime të qarta në zërin e derrave kur shikojnë situata pozitive dhe negative," tha në një deklaratë Elodie Briefer, një profesoreshë e asociuar në Universitetin e Kopenhagës dhe autore kryesore e studimit. “Në situata pozitive, zërat e regjistruar janë shumë më të shkurtër, me luhatje të vogla në amplitudë. Gërmimet, më konkretisht, fillojnë të larta dhe gradualisht frekuenca e tyre zvogëlohet.”

Studiuesit më pas i konvertuan regjistrimet në spektrograme, të cilat janë paraqitje vizuale të spektrit të frekuencave të një sinjali zanor pasi ai ndryshon me kohën, dhe i ushqyen ato në një rrjet nervor që mëson makineri. Duke vepruar kështu, rrjeti i mësoi rrjetit të identifikonte modelet në spektrogramë dhe t'i lidhte këto modele ose me një gjendje emocionale pozitive ose negative, madje edhe të njihte kontekstin specifik në të cilin u prodhua tingulli (kur kafsha ishte duke vrapuar ose duke pritur, për shembull).

Studiuesit përfundimisht mund t'i tregojnë rrjetit nervor një spektrogram të ri dhe ai mund të përcaktojë nëse derri ishte në një humor pozitiv apo negativ me saktësi 91.5%. Madje mund ta merrte me mend situatën në të cilën u bë tingulli me 81.5% saktësi.

"Këto rezultate tregojnë se një sistem i bazuar në disa parametra akustikë është i aftë të zbulojë saktë në disa raste, nga një thirrje e vetme, nëse një derr është në një situatë pozitive apo negative," shkruajnë studiuesit.

Shkencëtarët gjithashtu shpresojnë të përdorin algoritme që njohin modelin për të hedhur dritë mbi komunikimet e kafshëve të tjera. Për shkak të trurit të tyre të madh dhe prirjeve sociale, elefantët, balenat dhe delfinët janë fokuset kryesore. Në vitin 2017, studiuesit përdorën gjithashtu softuer të inteligjencës artificiale për të analizuar thirrjet e ndryshme të marmoseteve.

Dobia e studimit të emocioneve të kafshëve

Është një pyetje e debatuar nëse - ose shkalla në të cilën - kafshët përjetojnë emocione. Disa shkencëtarë argumentojnë se është e pamundur të dihet nëse kafshët përjetojnë emocione - të paktën në një mënyrë që është e ngjashme me mënyrën se si njerëzit i përjetojnë emocionet. Ndërkohë, të tjerë argumentojnë se është pothuajse e pamundur të identifikohen me saktësi emocionet e kafshëve duke analizuar sjelljen e tyre. Megjithatë, disa studiues mendojnë se kafshët përjetojnë emocione në një mënyrë që është të paktën disi e ngjashme me përvojën tonë.

Në çdo rast, analizimi nga afër i përvojave të kafshëve ka pa dyshim dobi në botën reale. Shumë ferma moderne të derrave përdorin sisteme të bazuara në mikrofon për të monitoruar dhe klasifikuar vokalizimet e bazuara në stres dhe kollitjen. Kjo u siguron kujdestarëve një paralajmërim të mundshëm të hershëm se një patogjen mund të përhapet në tufë. Përshtatja e rrjetit nervor të studiuesve me detyrën e ruajtjes së mirëqenies së derrave komercialë mund të përmirësojë këto sisteme duke arritur qëllime plotësuese: përmirësimin e mirëqenies së miqve tanë thundrrorë dhe uljen e kostove për fermerët.

Tjera nga autori:
1