<b></b> Çka është arti bashkëkohor?

Çka është arti bashkëkohor?

16.06.2022 10:39

Arti, gjatë historisë, ka evoluar në mënyrë të jashtëzkonshme, dhe njëra nga format që ka mbetur gjithmonë prezente është arti bashkëkohor. Si term është një manifestim që përpiqet të kap mendimin e shoqërisë së sotme përmes asaj që artisti percepton në realitetin e tij dhe e transmeton atë në veprën artistike, në mënyrë që publiku të arrijë të kap atë që ndodh. Kjo është arsyeja pse arti është kthyer në një akt emocional që është gjithmonë në kërkim të temave të reja.

Kur nisi të përdoret termi Arti Bashkëkohor?

Arti bashkëkohor është arti që nis të shfaqet që në fillim të shekullit të XNUMX-të dhe që ka të bëjë shumë me shoqërinë e sotme, megjithëse shumë specialistë thonë se është një pasqyrim i të menduarit të shoqërisë. Prandaj mund të thuhet se arti bashkëkohor lind nga veprat e bëra në fillim të shekullit të XNUMX-të.

Por koncepti i artit është shumë relativ sepse dallohet nga koha në të cilën ndodhet. Kjo do të thotë se arti bashkëkohor prodhohet nga artistët në kohën e sotme.

Ngjashmëritë e Artit bashkëkohor me artin modern

Arti bashkëkohor ka shumë ngjashmëri me artin modern ose të ashtuquajturin art avangard, pasi konvencionalizmat dhe traditat që janë të përshtatura në mendimin postmodern vihen në pikëpyetje. Në këtë mënyrë niset nga teoria poststrukturaliste ku theksi vihet te arti postmodern kundrejt artit modern për faktin e thjeshtë se kush e bën veprën e artit.

Në këtë mënyrë, origjinaliteti dhe subjektiviteti i artistëve në artin bashkëkohor merret si majë shtize, pasi ushqehet nga forma të tjera të artit që artistët kanë bërë në kohë të tjera. Por ajo që bën artisti në artin bashkëkohor është ta riinterpretojë atë dhe t'i japë një kuptim tjetër veprës.

Çka është artitsti bashkëkohor?

Duke i dhënë një këndvështrim tjetër veprës artistike, artisti shfrytëzon cilësi të tjera në vepra si karakteristikat kulturore, politike, sociale dhe komunikuese të kohës së sotme. Kjo me misionin për të mundur të kapërcejë idealet romantike dhe subjektive të krijimit artistik. 

Një tipar shumë i spikatur në artin bashkëkohor është marrëdhënia shumë e ngushtë që ka me institucionet dhe strukturat që vlerësojnë veprat e artit, si galeritë e artit, muzetë dhe të ashtuquajturat panaire arti apo bienale arti. Këto institucione përdoren nga artistë të ndryshëm për të legjitimuar punën e bërë dhe kështu mund ta emërtojnë atë si art bashkëkohor.

Një nga paraardhësit më të spikatur në artin bashkëkohor është artisti me origjinë franceze i njohur si Marcel Duchamp dhe vepra e tij e njohur si urinali që u ekspozua si një vepër madhështore e artit bashkëkohor në botë.

Tjera nga autori:
1