<b></b> Nga 74 milionë të punësuar në BE për shkencë dhe teknologji, 52 për qind ishin gra – Kosova larg këtyre shifrave

Nga 74 milionë të punësuar në BE për shkencë dhe teknologji, 52 për qind ishin gra – Kosova larg këtyre shifrave

15.05.2022 22:34

Sipas Zyrës Evropiane të Statistikave, në vitin 2021, nga pothuajse 74 milionë njerëz të punësuar në shkencë dhe teknologji në Bashkimin Evropian, 52 për qind ishin gra (+4 për qind krahasuar me 2020).

Në vitin 2021, kishte pothuajse 74 milionë njerëz në BE të moshës 15 deri në 74 vjeç të punësuar në shkencë dhe teknologji, një rritje prej 3 për qind krahasuar me 2020 dhe 21 për qind krahasuar me 2011.

Gratë përbënin 52 për qind të 74 milionëve, një rritje prej 4 për qind gjatë vitit 2020 dhe një rritje prej 26 për qind gjatë vitit 2011.

Sipas të dhënave të EUROSTAT-it, fuqia punëtore e grave u rrit më shpejt se ajo e meshkujve (+1 për qind më shumë meshkuj krahasuar me 2020 dhe +16 për qind krahasuar me vitin 2011).

Përqindja më e lartë e grave të punësuara në shkencë dhe teknologji në vitin 2021 u vu re në Letoni dhe Lituani (të dyja 63 për qind rajone të vetme në këtë nivel).

Malta kishte përqindjen më të ulët (44 për qind), e ndjekur nga rajonet italiane të Jugut (46për qind), Veri-Lindjes dhe Veri-Perëndimit, si dhe Holanda Jugore, me 47 për qind.

Sipas një ndarjeje sipas moshës, gratë përbënin më shumë se gjysmën e 17.6 milionë të rinjve të moshës 25 deri në 34 vjeç që punojnë në shkencë dhe teknologji në vitin 2021 (53.3 për qind ose 9.4 milionë). Gjatë një dekade, numri i grave që punojnë në këtë fushë është rritur me 14.8për qind, ose +1.2 milionë gra.

Në vitin 2021, 45 për qind e 68.3 milion njerëzve të moshës 25 deri në 64 vjeç që punonin në shkencë dhe teknologji në BE ishin midis moshës 45 dhe 64 (më shumë se 30.8 milion), 29 për qind ishin midis moshës 35 dhe 44 (19.9 milion ), dhe 26 për qind ishin midis moshës 25 dhe 34 (17.6 milionë).

Sa i përket Kosovës, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në anketën e fuqisë punëtore për tremujorin e parë  në vitin 2021, punësimi me i lartë ishte te meshkujt (42.8 për qind), ndërsa punësimi te gratë ishte vetëm 15.9 për qind.

Gratë janë të punësuara, kryesisht në sektorët e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor, me 53.0 për qind të tyre, ndërsa meshkujt janë kryesisht të punësuar në sektorët e ndërtimtarisë, tregtisë dhe prodhimit me 43.1 për qind të tyre.

Papunësia më e theksuar është te femrat me 29.7 për qind, krahasuar me meshkujt, 24.2 për qind. Shkalla më e theksuar e papunësisë është te grup-moshat 15-24 vjeçare me 48.6 për qind. Shifra këto të vitit të kaluar.

Shkalla e punësimit te grave në Kosovë, vazhdon të mbetet dukshëm e ulët në krahasim me meshkujt. 

Tjera nga autori:
1